POMOC EU

_ __ _ __ _ _

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestując w obszary wiejskie”

DiveReif.pl – rekreacyjno-szkoleniowa działalność z elementami nurkowania i pierwszej pomocy.

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem.

Celem jest samozatrudnienie w zakresie organizowania zajęć rekreacyjno- szkoleniowych z nurkowania poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  1. Wskaźnik:
    Liczba utworzonych miejsc pracy: 1 pełny etat średnioroczny; Samozatrudnienie oskładkowane, deklaracja ZUS.
  2. Pozostałe wskaźniki:
    WR1.5 liczba inwestycji zrealizowanych w ramach danej operacji uruchamiania działalności gospodarczej mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska: 1 wydarzenie; Zorganizowana akcja sprzątania jeziora.